Skip to main content

Het bestuur bestaat uit

  • Piet de Vries, voorzitter
  • Alexander Rueb, secretaris
  • Gabrie Lansbergen, penningmeester
  • Jolette Kramer, lid
  • Karin Peters, lid

allen op vrijwillige basis.

Een coördinator heeft de dagelijkse leiding

Monique van Poeteren

Verantwoordelijke voor
aansturing van vrijwilligers en activiteitenbegeleiders
externe contacten
PR/communicatie

Missie

Scarabee is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen in de regio Leiden die is geraakt door kanker. Het inloophuis biedt hen de ruimte om in een huiselijke sfeer contact te maken en/of steun, warmte en rust te vinden; door een gesprek, het geven van informatie of door deelname aan gezamenlijke activiteiten binnenshuis en buitenshuis. Dit alles met als doel om de bezoeker/gast te ondersteunen in het hervinden van het evenwicht in hun leven. Naasten zijn nadrukkelijk ook welkom. Immers, kanker heb je nooit alleen.

Bij ons kun je in een veilige omgeving vertellen wat je hebt meegemaakt en wat je bezighoudt. Onze vrijwilligers weten vaak uit eigen ervaring wat de impact van kanker is. Je kunt meedoen aan creatieve of ontspannende activiteiten, waar je lotgenoten kunt ontmoeten. Bijvoorbeeld yoga, mozaïeken, fotograferen of wandelen. Lotgenoten begrijpen heel goed wat je doormaakt en kunnen je steun en of tips geven.

Dit alles kan je helpen bij het verwerken van kanker, en het vinden van een nieuw evenwicht. Kom je eens langs? Je bent van harte welkom.

ANBI

Stichting inloophuis Scarabee heeft de Anbi status. Dit betekent onder meer dat de giften van donateurs, sponsoren en erflaters, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn verstrekt,  geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van de belasting. Nalatenschappen aan Stichting inloophuis Scarabee zijn vrijgesteld van successierecht. Zie ook www.anbi.nl.
RSIN: 850266397
Kvk:    52021335

Ervaringen met Scarabee

“De gesprekken met andere kankerpatiënten hebben me ontzettend geholpen om het leven positief te blijven benaderen.”

Marieke

“De gesprekken met andere kankerpatiënten hebben me ontzettend geholpen om het leven positief te blijven benaderen.”

Marieke

“De gesprekken met andere kankerpatiënten hebben me ontzettend geholpen om het leven positief te blijven benaderen.”

Marieke

Inloophuis Scarabee
Oude Vest 17
2312 XP Leiden

Openingstijden:
maandag: 10:00 – 15:00 uur
maandagavond: 19:30 – 21:00 uur
dinsdag: 10:00 – 15:00 uur
woensdag: 10:00 – 13:00 uur.
donderdag: 10:00 – 15:00 uur
Overige dagen gesloten

Aankomende
activiteiten