Skip to main content

Scarabee is een inloophuis voor mensen die geraakt zijn door kanker,
patiënten, naasten en nabestaanden.
Ook kinderen en jongeren zijn van harte welkom.

Als professionele vrijwilligersorganisatie bieden we kwalitatief hoogstaande informele (na)zorg, aanvullend op de reguliere medische zorg. Daarbij werken we nauw samen met het LUMC en diverse psychosociale zorgverleners in de regio.

Patiënten, ex-patiënten en naasten (ook kinderen) uit Leiden en omliggende gemeenten kunnen bij ons terecht voor een luisterend oor, steun en lotgenotencontact.

We zijn aangesloten bij de IPSO, de koepelorganisatie voor inloophuizen in Nederland.

Onze missie 

Onze missie is om mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten te ondersteunen bij het verwerken van kanker het vinden van een nieuw evenwicht.

Wij willen een laagdrempelige ontmoetingsplaats zijn. Daarom zorgen wij ervoor dat mensen in een veilige en huiselijke sfeer hun ervaringen kunnen delen. We bieden hen steun, warmte, rust of begeleiding. Zo nodig verwijzen we door.