ANBI-status

Stichting inloophuis Scarabee heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de giften van donateurs, sponsoren en erflaters aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting binnen de daarvoor geldende regels.
ANBI RSIN: 850266397.
Nalatenschappen aan Stichting inloophuis Scarabee zijn vrijgesteld van successierecht. Zie ook www.anbi.nl.