Skip to main content

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Piet de Vries

voorzitter

Agnes Zalme

Bestuurslid

Alexander Rueb

Secretaris

Ghislaine Hulshof

Bestuurslid

Gabrie Lansbergen

Penningmeester

Wil jij ook een bijdrage leveren als bestuurslid?

Scarabee drijft op vrijwilligers: bestuursleden, gastvrouwen/gastheren, activiteitenbegeleiders, mensen voor hand- en spandiensten zoals administratie, PR, sociale media etc. Samen vormen we een goed team. We houden we het inloophuis draaiende en zorgen we voor een fijne ontmoetingsplek voor mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten.