Skip to main content

Borstkankergroep

 ‘Samen verder na borstkanker’
In het najaar 2023 start de cursus ‘Samen verder na borstkanker’ in Inloophuis Scarabee. De cursus is bestemd voor vrouwen, die klaar zijn met de behandeling voor borstkanker (met uitzondering van hormonale therapie of herceptin).

Waarom deze cursus
Kanker tast niet alleen het lichaam aan, maar ook het zelfvertrouwen en de vanzelfsprekendheid van het leven. Het krijgen van kanker betekent het leren omgaan met (soms) ingrijpende lichamelijke veranderingen, angst en onzekerheid. De ziekte heeft niet alleen gevolgen voor uzelf, maar ook voor mensen in de directe omgeving.

De cursus ‘Samen verder na borstkanker’ kan hierbij helpen.

Doel en inhoud van de cursus
Het doel van de cursus is om u kennis te laten maken met diverse manieren om met kanker en de gevolgen ervan om te gaan (leren ontspannen, omgaan met angst, vragen stellen, voor jezelf opkomen, etc.). In de cursus krijgt u informatie over borstkanker, is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en leert u met behulp van verschillende soorten oefeningen wat u zelf kunt doen om de gevolgen van de ziekte te verwerken.

Ervaring met de cursus
De cursus is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Inloophuis Scarabee en de mammapolikliniek van het Alrijne ziekenhuis. De module is gebaseerd op de cursus ‘Omgaan met Borstkanker’ die in het LUMC is ontwikkeld. Uit onderzoek naar het effect van deze cursus is gebleken dat angst, depressie en onzekerheid in belangrijke mate afnemen en dat de kwaliteit van leven verbetert.

Frequentie, duur en kosten
De samenstelling bestaat uit een vaste groep van minimaal 5 tot maximaal 8 personen. De cursus bestaat uit in totaal negen bijeenkomsten van 2 à 2,5 uur. De eerste drie bijeenkomsten vinden één keer per week plaats en de volgende vijf bijeenkomsten vinden één keer per twee weken plaats. De negende en laatste bijeenkomst is een ‘terugkombijeenkomst’, die ongeveer twee maanden na de achtste bijeenkomst wordt georganiseerd. Alle cursusbijeenkomsten vinden plaats in inloophuis Scarabee en worden geleid door een psycho-oncologisch hulpverlener en een verpleegkundig specialist/ mammacare verpleegkundige van het Alrijne ziekenhuis. Daarnaast kunnen we ook professionals zoals een fysiotherapeut en een diëtist uitnodigen in overleg met de groep.

De cursuskosten bedragen € 52.–, dit is inclusief cursusmap, cd met oefeningen en koffie en thee.

Cursusdata: op maandagen, 16, 23 en 30 oktober, 6, 13 en 27 november, 11 en 18 december 2023.

Tijdstip is van 10.00-12.30 uur.

Informatie en aanmelding
Na aanmelding (via de knop hiernaast) volgt een intake gesprek. Na het intake gesprek kan de deelname definitief worden.

 

Reservering

€52,00


Reserveringen

€52,00