Skip to main content

Positieve Gezondheid Gesprek

Positieve Gezondheid Gesprek

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen.

Gezondheid is breder dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Elementen als veerkracht, zingeving en zelfmanagement staan steeds meer centraal.

Wat is Positieve Gezondheid?

Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.In het positieve gezondheidsgesprek ga je aan de hand van het ingevulde spinnenweb (zie afbeelding) het gesprek aan met een van de geschoolde gastvrouwen. Het spinnenweb ontstaat door vragen te beantwoorden op de 6 verschillende dimensies. Dit kan vooraf thuis worden gedaan, maar ook gezamenlijk met de gastvrouw. Het kan zowel op papier als online.

Tijdens je gesprek met de gastvrouw nemen jullie samen de uitslag van de test door. Deze uitslag is zichtbaar gemaakt in de vorm van een spinnenwebmodel. Samen gaan we onderzoeken wat er zoal mogelijk is om 1 of meerdere pijlers te verbeteren.

Heb je belangstelling voor een Positieve Gezondheid gesprek? Meld je dan aan via info@inloophuisscarabee.nl. Dan nemen we contact op om een afspraak te maken. Vermeld er duidelijk bij dat het om een Positieve Gezondheid gesprek gaat.

Aankomende data

Geen activiteiten
Een luisterend oor voor jouw persoonlijke situatie

Je kunt bij ons terecht om in een huiselijke en ongedwongen sfeer over je ervaringen te praten.

Een huiselijke omgeving met gelijkgestemden

Bij Scarabee ontmoet je lotgenoten. Zij begrijpen heel goed wat je doormaakt en kunnen je steunen of tips geven.

Leuke activiteiten en afleiding van dagelijkse zorgen

Je kunt meedoen aan creatieve of ontspannende activiteiten. Bijvoorbeeld yoga, mozaieken, fotograferen of wandelen.