Skip to main content
Actueel

Sociale veiligheid bij Scarabee

Special sociale veiligheid en integriteit

Onlangs ontvingen jullie een speciale nieuwsbrief over de VertrouwensContactPersoon en de VertrouwensPersoon waar de vrijwilligers, gasten en betaalde krachten van de centra en brancheorganisatie IPSO gebruik van mogen maken. Het kan handig zijn om dit ook kenbaar te maken op de website van jullie centrum. Zodat in het geval van een onveilige situatie de drempel laag is om contact te zoeken.

Breng je gasten en vrijwilligers op de hoogte door een tekstje op je website te plaatsen met daarbij het mailadres waar ze in het geval van een onveilige situatie een melding kunnen doen: vcp@ipso.nl

Verslag in Katwijkse krant betreffende bezwaar tegen de afwijzing van subsidie door Katwijk.

In tegenstelling tot wat algemeen aangenomen wordt is Lorem Ipsum niet zomaar willekeurige tekst. het heeft zijn wortels in een stuk klassieke latijnse literatuur uit 45 v.Chr. en is dus meer dan 2000 jaar oud. Richard McClintock, een professor latijn aan de Hampden-Sydney College in Virginia, heeft één van de meer obscure latijnse woorden, consectetur, uit een Lorem Ipsum passage opgezocht, en heeft tijdens het zoeken naar het woord in de klassieke literatuur de onverdachte bron ontdekt. Lorem Ipsum komt uit de secties 1.10.32 en 1.10.33 van “de Finibus Bonorum et Malorum” (De uitersten van goed en kwaad) door Cicero, geschreven in 45 v.Chr. Dit boek is een verhandeling over de theorie der ethiek, erg populair tijdens de renaissance. De eerste regel van Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, komt uit een zin in sectie 1.10.32.